Zásady ochrany osobních údajů


1. Respektujeme vaše soukromí

Cvičení

1.1. Nandana Tea Factory respektuje vaše právo na soukromí a zavazuje se chránit soukromí našich zákazníků a návštěvníků webových stránek. Tato zásada stanoví, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje.


1.2 „Osobní údaje“ jsou informace, které máme, které lze identifikovat jako údaje o vás.


2. Shromažďování osobních údajů

Cvičení

2.1.Nanana Tea Factory občas přijímá a ukládá osobní údaje, které zadáte na naše webové stránky, které nám poskytnete přímo nebo nám je poskytnete v jiných formách.


2.2. Můžete nám poskytnout základní informace, jako je vaše jméno, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa, abyste nám mohli zasílat informace, poskytovat aktualizace a zpracovávat váš produkt nebo servisní objednávku. Můžeme shromažďovat další informace jindy, mimo jiné, pokud poskytnete zpětnou vazbu, poskytnete informace o svých osobních či obchodních záležitostech, změníte obsah nebo e-mailové preference, odpovíte na průzkumy a / nebo propagační akce, poskytnete finanční nebo kreditní informace o kartě nebo komunikaci s naší zákaznickou podporou.


2.3. Kromě toho můžeme při interakci s námi také shromažďovat jakékoli další informace, které nám poskytnete.

Cvičení

3. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Cvičení

3.1. Nandana Tea Factory shromažďuje osobní údaje od vás různými způsoby, včetně případů, kdy s námi komunikujete elektronicky nebo osobně, když přistupujete na naše webové stránky a když vám poskytujeme naše služby. Můžeme dostávat osobní informace od třetích stran. Pokud tak učiníme, budeme ji chránit, jak je stanoveno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Cvičení

4. Použití vašich osobních údajů

Cvičení

4.1. Nandana Tea Factory může použít osobní údaje shromážděné od vás k poskytnutí informací, aktualizací a našich služeb. Můžeme vás také upozornit na nové a další produkty, služby a příležitosti, které máte k dispozici. Vaše osobní údaje můžeme použít ke zlepšení našich produktů a služeb a lepšímu pochopení vašich potřeb.

4.2. Nandana Tea Factory vás může kontaktovat řadou opatření, mimo jiné včetně telefonu, e-mailu, sms nebo pošty.

Cvičení

5. Zveřejnění vašich osobních údajů

Cvičení

5.1. Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníkům, pojistitelům, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům, pokud je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v této politice. Osobní údaje jsou poskytovány třetí straně pouze tehdy, jsou-li vyžadovány pro poskytování našich služeb.


5.2. Můžeme čas od času potřebovat zveřejnit osobní údaje, aby vyhovovaly zákonným požadavkům, jako je zákon, nařízení, soudní příkaz, předvolání, příkaz, v průběhu soudního řízení nebo v reakci na žádost donucovacích orgánů.

Cvičení

5.3.Můžeme také použít vaše osobní údaje k ochraně autorských práv, ochranných známek, zákonných práv, vlastnictví nebo bezpečnosti společnosti Nandana Tea Factory, nandanatea.com, jejích zákazníků nebo třetích stran.


5.4. Informace, které shromažďujeme, mohou být čas od času ukládány, zpracovávány nebo přenášeny mezi stranami nacházejícími se v zemích mimo Srí Lanku. Mezi ně mohou patřit mimo jiné Austrálie, Spojené státy americké, Irsko, Jižní Korea, Tchaj-wan a Izrael.

Cvičení

5.5. Dojde-li ke změně kontroly v našem podnikání nebo při prodeji nebo převodu obchodního majetku, vyhrazujeme si právo převést v rozsahu povoleném zákonem naše uživatelské databáze, spolu s jakýmikoli osobními údaji a neosobními informacemi obsaženými v těchto databázích. Tyto informace mohou být sděleny potenciálnímu kupujícímu na základě dohody o zachování důvěrnosti. Chtěli bychom se snažit zveřejnit informace pouze v dobré víře a tam, kde to vyžaduje některá z výše uvedených okolností.

Cvičení

5.6. Poskytnutím osobních údajů vyjadřujete souhlas s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů as typy zveřejnění, na které se tyto zásady vztahují. Pokud poskytneme vaše osobní údaje třetím stranám, požádáme třetí stranu, aby dodržovala tyto zásady týkající se nakládání s vašimi osobními údaji.

Cvičení

6. Bezpečnost vašich osobních údajů

Cvičení

6.1. Nandana Tea Factory se zavazuje zajistit, že informace, které nám poskytnete, jsou bezpečné. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo vyzrazení, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy k zabezpečení a zabezpečení informací a jejich ochraně před zneužitím, zásahem, ztrátou a neoprávněným přístupem, úpravou a zveřejněním.

Cvičení

6.2. Přenos a výměna informací se provádí na vaše vlastní riziko. Nemůžeme zaručit bezpečnost žádných informací, které nám předáte nebo od nás obdržíte. Přestože přijímáme opatření k ochraně před neoprávněným zveřejněním informací, nemůžeme vás ujistit, že osobní údaje, které shromažďujeme, nebudou prozrazeny způsobem, který by byl v rozporu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Cvičení

7. Přístup k vašim osobním informacím

Cvičení

7.1. Můžete požádat o podrobnosti osobních údajů, které o vás máme. Za poskytování informací může být účtován malý správní poplatek. Pokud si přejete kopii informací, které o vás máme, nebo se domníváte, že jakékoli informace, které se vás týkají, jsou nepřesné, zastaralé, neúplné, irelevantní nebo zavádějící, pošlete nám e-mail na adresu nandanateamonastery@gmail.com.

Cvičení

7.2. Vyhrazujeme si právo odmítnout poskytnout vám informace, které o vás máme.

Cvičení

8. Stížnosti na soukromí

Cvičení

8.1. Máte-li jakékoli stížnosti týkající se našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, neváhejte a zašlete podrobnosti o svých stížnostech na adresu nandanateamonastery@gmail.com nebo poštou společnosti Nandana Tea Factory Akuressa, Srí Lanka. Stížnosti bereme velmi vážně a brzy po obdržení písemného oznámení o vaší stížnosti odpovíme.

Cvičení

9. Změny zásad ochrany osobních údajů

Cvičení

9.1. Mějte prosím na paměti, že v budoucnu můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Můžeme tyto zásady kdykoli změnit, podle našeho výhradního uvážení a všechny změny budou účinné okamžitě po zveřejnění změn na našem webu nebo nástěnce. Zkontrolujte prosím čas od času naše zásady ochrany osobních údajů.

Cvičení

10. Webové stránky

Cvičení

10.1. Když navštívíte náš web
Když přijdete na naši webovou stránku (nandanatea.com), můžeme shromažďovat určité informace, jako je typ prohlížeče, operační systém, web navštěvovaný bezprostředně před příchodem na náš web atd. Tyto informace se používají agregovaným způsobem k analýze toho, jak lidé používají náš web , abychom mohli zlepšit naše služby.

Cvičení

10.2. Soubory cookie
Můžeme čas od času používat cookies na našem webu. Cookies jsou velmi malé soubory, které web používá k identifikaci vás, když se vrátíte na web a k ukládání podrobností o vašem používání webu. Cookies nejsou škodlivé programy, které přistupují nebo poškozují váš počítač. Většina webových prohlížečů cookies automaticky přijímá, ale můžete si vybrat odmítnutí cookies změnou nastavení vašeho prohlížeče. To vám však může bránit v tom, abyste plně využívali výhody našeho webu. Náš web může čas od času používat cookies k analýze provozu na webu a může nám pomoci zajistit lepší zážitek pro návštěvníky webu. Kromě toho mohou být soubory cookie použity k zobrazování relevantních reklam návštěvníkům webových stránek prostřednictvím služeb třetích stran, jako je Google Adwords. Tyto reklamy se mohou objevit na tomto webu nebo na jiných navštívených webech.


10.3. Stránky třetích stran
Naše stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na jiné weby, které nevlastníme ani nekontrolujeme. Tyto odkazy jsou určeny pouze pro vaše pohodlí. Odkazy na webové stránky třetích stran nepředstavují sponzorství nebo schválení nebo schválení těchto webových stránek. Mějte prosím na paměti, že společnost Nandana Tea Factory neodpovídá za postupy ochrany osobních údajů jiných takových webových stránek. Doporučujeme našim uživatelům, aby si při opuštění našeho webu byli vědomi čtení prohlášení o ochraně osobních údajů každého z těchto webových stránek, který shromažďuje osobní identifikovatelné informace.